1. 1
  2. 2

Loden regenwaterafvoer

  1. 1
  2. 2

Regenafvoeren van lood

Loden hemelwaterafvoeren worden als sinds honderden jaren gebruikt omdat het een hoge duurzaamheid en flexibiliteit bezit